Shell Tellus S2 MA 46

Shell Tellus S2 MA 46 is samengesteld uit eerste kwaliteit minerale basisoliën en een uniek, gepatenteerd recept van additieven. Shell Tellus S2 MA 46 is een hoogwaardige hydraulische olië met reinigende eigenschappen voor toepassingen waar een emulgeerbare olie wordt aanbevolen. Het gebruik van asloze antislijtage technologie biedt betrouwbare prestaties in verontreinigde toepassingen zoals bij snijoliën of wanneer reinheid of beheersing van vaste vuildeeltjes van essentieel belang is.

SKU
Shell Tellus S2 MA

Shell Tellus S2 MA 46


Shell Tellus S2 MA 46 is samengesteld uit eerste kwaliteit minerale basisoliën en een uniek, gepatenteerd recept van additieven. Shell Tellus S2 MA 46 is een hoogwaardige hydraulische olië met reinigende eigenschappen voor toepassingen waar een emulgeerbare olie wordt aanbevolen. Het gebruik van asloze antislijtage technologie biedt betrouwbare prestaties in verontreinigde toepassingen zoals bij snijoliën of wanneer reinheid of beheersing van vaste vuildeeltjes van essentieel belang is.

Toepassing

  • Spuitgietmachines
  • Mobiele hydraulische systemen
  • Draaikoppen en hydraulische regelsystemen in automatische metaalbewerkingsmachines

Reinigende eigenschappen 
De sterk reinigende eigenschappen voorkomen dat storingen op kunnen treden in hydraulische besturingen ten gevolgen van kleverige afzettingen. Vuil wordt zeer fijn verdeeld en zwevende gehouden, zelfs wanneer de smeerolie gecontamineerd wordt met synthetische metaalbewerkingvloeistoffen.

Oxidatie stabiliteit
De oxidatie stabiliteit en de weerstand tegen veroudering van Shell Tellus S2 MA 46 zijn bijzonder hoog, ook in de aanwezigheid van lucht, water en katalysatoren zoals koper. In de Turbine Oil Stability Test (TOST) doorstaat de Shell Tellus olie langdurige zware belasting. De bevindingen van geringe verzuring & kopercorrosie en minimale afzettingen gedurende deze test, laat zich vertalen naar een lange olie standtijd en lagere onderhoudskosten.

Thermische stabiliteit
De hoge thermische stabiliteit van de speciaal geselecteerde basisoliën en additieven maakt de toepassing mogelijk in moderne en zwaar belaste hydraulische systemen, die ook dienen te werken bij hogere temperaturen. Deze weerstand tegen hogere temperaturen verminderen het risico op b.v. afzettingen wat ten goede komt van de zuiverheid van de olie en ook de machine-inzetbaarheid.

Goede filtreerbaarheid
Mede dankzij de unieke formulering is Shell Tellus S2 MA 46 goed filtreerbaar en maakt het mogelijk moderne filtertechnieken toe te passen. Ook blijft de goede filtreerbaarheid behouden bij b.v. waterbesmetting. Met het toenemende gebruik van fijnfilters in moderne hydraulische systemen is dit essentieel om minimale filterkosten te realiseren.

Goede luchtafscheiding en minale neiging tot schuimvorming
Met de juiste combinatie en dosering van additieven wordt een goede luchtafscheiding verkregen zonder afbraak te doen aan het schuimgedrag. Een goede luchtafscheiding is noodzakelijk omdat hierdoor pompcavitatie en samendrukbaarheid van het hydraulisch medium worden vermeden.

Geavanceerde slijtage bescherming
Shell heeft gekozen voor een geavanceerde technologie met betrekking tot bescherming tegen pompslijtage. Hierdoor worden zeer goede resultaten behaald met Shell Tellus S2 MA 46 in b.v. de FZG tandwielslijtage test (DIN 51354-2), de schottenpomp testen (DIN 51389-2) alsmede ook de plunjerpomp testen. In de toepassing van zware belasting in combinatie grenssmering bij lage snelheid worden eveneens zeer goede resultaten behaald zoals blijkt uit de Brugger test (DIN 51347-2). Een betere slijtage bescherming draagt bij aan een langere component levensduur. Shell Tellus S2 MA 46 voldoet aan de oliereinheid specificatie conform de DIN51524 norm.

Lage wrijvingsweerstand
Shell Tellus S2 MA 46 bestrijdt 'stick-slip' zeer effectief en realiseert daardoor soepele bewegingen. 'Stick-slip' kan hinderlijke trillingen en lawaai tot gevolg hebben. Door de toepassing van moderne afdichtingsmaterialen in hydraulische cilinders kunnen bij lage belasting en langzame bewegingen systemen gevoeliger zijn voor 'stick-slip'.

Specificaties
Arburg (ISO 46)
Bosch Rexroth (ISO 32 & 46)
Mueller Weingarten (ISO 46)
ISO 11158 (HM)

Meer informatie
OEM Approval Nee

There are no TDS available for this product. If you have any (technical) questions, please contact us.