De smeermiddelenmarkt is sinds eind 2020 hevig in beroering. Enerzijds is er sprake van een aantrekkende vraag naar smeermiddelen, anderzijds is het aanbod door diverse oorzaken steeds beperkter.

De gevolgen zijn inmiddels merkbaar: producenten van smeermiddelen voeren noodgedwongen prijsverhogingen door en toekomstige levertijden kunnen niet (meer) worden gegarandeerd. Om inzichtelijk(er) te maken waarom producenten hier massaal toe overgaan, worden onderstaand en in de video enkele marktontwikkelingen geschetst die hebben geleid tot de huidige situatie. 

  • De coronapandemie, die inmiddels ruim een jaar duurt, heeft o.a. wegens het vele thuiswerken en het beperkte reis- en vliegverkeer, geleid tot een enorme afname van het verbruik van benzine, diesel en met name kerosine. Veel raffinaderijen houden hiermee rekening en verminderen hun productievolume. Het gevolg: een tekort aan basisolie, een restproduct bij de productie van brandstoffen, en juist die basisolie is nodig voor de productie van smeermiddelen.
  • Naast deze verminderde productie doet zich tevens het fenomeen voor dat landen als China en India de nog beschikbare volumes op grote schaal trachten te ‘sturen’. Daarbij zijn zij bereid hogere prijzen te betalen die zelfs boven de marktwaarderingen van ICIS en Argus liggen.
  • Ook voor wat betreft de additieven kampen producenten van smeermiddelen met grote uitdagingen. Zo zijn ze dit jaar reeds diverse keren geconfronteerd met aankondigingen van overmacht (force majeure) door de leveranciers van additieven zoals BASF, Solvay en Lubrizol. Bovendien is er ook een gebrek aan alternatieven, waardoor er geen uitwijkmogelijkheden zijn om deze situatie te ondervangen.
  • Verder is de prijs voor staal en kunststof, dat wordt gebruikt voor de productie van verpakkingen, zeer sterk gestegen en staat ook hier de beschikbaarheid onder druk.
  • Ten slotte is het transport over zee sinds het late najaar van 2020 verstoord door de coronagerelateerde shutdown, die o.a. heeft geleid tot enerzijds in bepaalde regio’s een dramatisch tekort aan lege zeecontainers en anderzijds juist tot een overschot in andere regio’s. Dit heeft niet alleen hogere kosten tot gevolg, maar leidt in voorkomende gevallen ook tot aanzienlijk langere levertijden van en naar Europa.

Mede door al deze ontwikkelingen hebben smeermiddelenproducenten recentelijk prijsverhogingen doorgevoerd en worden eveneens geen leveringstermijnen en -garanties meer verstrekt. Bovendien sluit men voor de (nabije) toekomst, gezien de krapte aan grondstoffen, hernieuwde maatregelen in deze vorm niet uit.

Wij vertrouwen er op u met bovenstaande, en de video, duidelijk gemaakt te hebben welke ontwikkelingen aan de huidige situatie op de smeermiddelenmarkt ten grondslag liggen. Mocht u meer en/of aanvullende informatie nodig hebben, dan adviseren wij u contact met ons op te nemen via 0318-555129 of info@ksmindustrial.com