DE INDUSTRIE EN DUURZAAMHEID
De (chemische) industrie wordt op het gebied van duurzaamheid misschien wel het meest kritisch van alle sectoren gevolgd. Duurzaamheid is een begrip dat op vele manieren kan worden uitgelegd. Voor de (chemische) industrie betekent het echter vooral het streven naar schone(re) processen en het zo efficiënt mogelijk benutt en van energie en grondstoffen. Maar ook het beperken van de CO2-uitstoot en het bijdragen aan een veilige, gezonde en milieuvriendelijke werkomgeving zijn onderwerpen die onder de noemer ’duurzaam’ kunnen worden geschaard.

DE ROL VAN SMEERMIDDELEN
Smeermiddelen vormen slechts een klein radertje in het grote geheel van een (chemisch) productieproces. Zoals reeds in een eerder schrijven toegelicht leveren smeermiddelen desondanks, mits op de juiste wijze toegepast, een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren van bedrijfskosten en machinebeschikbaarheid. Maar tevens dragen ze bij aan een duurzame(re) wijze van produceren. Neem bijvoorbeeld de met name voor industriële toepassingen zeer geschikte hoogwaardige synthetische smeeroliën die Shell in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Door de extreem hoge thermische en oxidatiestabiliteit zijn deze oliën veel beter bestand tegen hoge temperaraturen én hebben ze door de zeer hoge viscositeitsindex minder interne wrijving. Dit biedt belangrijke voordelen, namelijk langere verversingsintervallen en een lager energieverbruik. Voldoende redenen dus om, hoewel slechts een klein percentage van het totale onderhoudsbudget vormend, het portfolio smeermiddelen kritisch onder de loep te nemen. Zeker als in ogenschouw wordt genomen dat bijvoorbeeld Shell volop bezig is met de ontwikkeling van nog schonere (Gas-to-Liquid) oliën.

SPECIALISTEN
Zoals wellicht duidelijk moge zijn is en blijft smeertechnisch onderhoud specialistenwerk. De technische ontwikkeling van machines en smeermiddelen staat niet stil en een industriële smeermiddelenpartner, gewend om in industriële en maintenance processen te denken, kan als verlengstuk en vraagbaak van grote toegevoegde waarde zijn voor de engineers op de werkvloer. Zeker bij calamiteiten waar snel, vakkundig en specialistisch handelen is gevraagd om machinestilstand, met alle (financiële) gevolgen van dien, te voorkomen. Maar uiteraard ook voor het reguliere smeertechnische onderhoud (o.a. olieanalyses, smeerprogramma’s), waarbij door middel van een afgestemd programma een zo optimaal mogelijk functionerend machinepark kan worden gerealiseerd. Met als uiteindelijk resultaat niet alleen een verbeterde OEE tegen zo laag mogelijke kosten, maar ook een duurzamere productie.