Smering heeft een direct effect op de betrouwbaarheid van machines. Een goede smeerstrategie, bestaande uit duidelijke en heldere smeerprocedures, voorkomt ongewenste stilstand van machines en draagt bij aan het optimaliseren van de bedrijfskosten. Er komt nogal wat kijken bij het ontwikkelen en succesvol implementeren van een smeerstrategie. In onderstaand overzicht  volgt een summiere weergave van een aantal aspecten die hierbij aan bod kunnen komen. Dit overzicht pretendeert weliswaar niet volledig te zijn, maar geeft desondanks enig inzicht waar zoal rekening mee gehouden dient te worden.

Machinesmering_iStock-lager_met_vet

 - Assessment/benchmarking

Het zorgvuldig in kaart brengen en analyseren van de huidige smeertechnische processen oftewel:

  • welke processen verlopen goed;
  • welke behoeven bijsturing;
  • ontbreekt er iets?

Ook het beheer en de documentatie van al deze taken is essentieel, waarvoor overigens in toenemende mate speciale software wordt ingezet.

 - Organisatie en planning

Het is van het grootste belang ervoor te zorgen dat alle smeertaken in het bedrijf met het juiste smeermiddel, op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en via de juiste processen worden uitgevoerd.

 - Labels

Het toepassen van een labelingsysteem, om er zodoende voor te zorgen dat het juiste smeermiddel bij de juiste machine wordt toegepast, vormt geen overbodige luxe maar eerder een extra back-up. Een consequent toegepast labeling-systeem minimaliseert de kans op fouten, met name binnen de grotere concerns waar vaak sprake is van het gebruik van meerdere soorten smeermiddelen.

 - Contaminatie

Verontreinigde smeerolie kan een belangrijke oorzaak vormen voor slijtage aan componenten en storingen in machines. Een regelmatige analyse van de in omloop zijnde smeerolie kan enerzijds veel onheil voorkomen en anderzijds zorgen voor een optimale gebruiksduur. Andere opties om contaminatie tegen te gaan zijn bijvoorbeeld:

  • het filteren van olie;
  • een cleane opslagruimte voor de smeermiddelen;
  • het gebruik van schone randapparatuur;
  • het (uitsluitend) gebruik van contaminatievrije containers.

Let er bovendien op dat per container duidelijk dient te zijn waarvoor deze worden ingezet (labelen), zodat ook hier geen vergissingen met alle vervelende consequenties van dien mogelijk zijn.

 - Randapparatuur (vetsmering)

Vetsmering van machineonderdelen vormt een wezenlijk onderdeel van alle smeertaken. De vetspuiten voorzien van een kleurcodering, met voor elk vet een andere kleur, zorgt er voor dat het juiste smeermiddel voor de juiste toepassing wordt ingezet.

 - Kennisbeheer

In de huidige industrie speelt kennis een steeds grotere rol, maar met  name op het specifieke gebied van smeertechnisch onderhoud valt nog veel winst te boeken. Vaak zit deze weliswaar bij de direct betrokkenen ‘in het hoofd’, maar wordt de kennis niet of nauwelijks gedeeld waardoor een eventueel vertrek (pensioen) van de betreffende medewerkers betekent dat meteen ook alle kennis verloren gaat voor het bedrijf. Documenteren en het vervolgens up-to-date beheren van de aanwezige kennis is dus essentieel, zodat deze te alle tijden voor het bedrijf gewaarborgd is.

 - Cultuuromslag

Het succesvol implementeren van een (nieuwe) smeerstrategie hangt natuurlijk in grote mate af van de coöperatie van de betrokken medewerkers. Het belang van smering wordt lang niet altijd (h)erkend, waardoor het verkrijgen van breed commitment binnen de organisatie een essentiële succesfactor vormt. Veel strategieën hebben geen kans van slagen omdat ze gezien worden als projecten en niet als processen voor het veranderen van de werkcultuur van de betrokken personen. Voor een effectieve implementatie van een smeerstrategie is een verandering van de bestaande cultuur binnen het bedrijf nodig. 

 - De rol van de verantwoordelijke manager

De rol van de verantwoordelijke manager(s) in het motiveren en enthousiasmeren van de interne organisatie is doorslaggevend. Commitment en doelgericht leiderschap vormen immers mede de basis voor succesvolle veranderingsprocessen. Daarnaast vergroot transparant en regelmatig communiceren -  een duidelijke uitleg van de redenen waarom werknemers anders moeten gaan werken en tussentijdse updates mbt de gerealiseerde resultaten  - de slagingskans en zorgt ervoor dat implementatie van een nieuwe smeerstrategie ook op de langere termijn succesvol zal uitpakken.

Het resultaat

De ontwikkeling en succesvolle implementatie van een op de organisatie afgestemde smeerstrategie moet uiteindelijk leiden tot het voorkomen van ongewenste stilstand van machines en het besparen op, en optimaliseren van, de bedrijfskosten.