Smeerolie vormt als het ware het 'bloed' van een machine. Wat ligt er dan meer voor de hand dan op gezette tijden dit 'bloed' te controleren?!

In een serie '1 minuut artikelen' worden de diverse ins en outs van olieanalyses kort en helder toegelicht. Lees in dit derde deel meer over het meten van de oliekwaliteit en hoe de machineconditie bepaald kan worden.

Olieanalyses

Wat wordt er zoal gemeten?

Voor het meten van de kwaliteit van industriële oliën zijn er de gebruikelijke metingen zoals bijvoorbeeld viscositeit, water, zuurgetal en vlampunt. Vaak wordt ook nog een spectrometrische analyse uitgevoerd. Voor het bepalen van de conditie van machines zijn echter aanvullende en meer gedetailleerde metingen nodig en dan wordt er gesproken over deeltjesonderzoek.

Wat houdt deeltjesonderzoek in?

Deeltjesonderzoek kan in verschillende vormen plaatsvinden, waarvan analytische ferrografie de meest uitgebreide en gedetailleerde is, naast de veel voorkomende kwantitatieve en kwalitatieve deeltjestelling conform ISO- en NAS-reinheidsklasse. Ferrografische analyse houdt (heel) in het kort in dat, na diverse bewerkingen en analyses van de ‘grote’ en ‘kleine’ deeltjes in de olie, uiteindelijk een zo gedetailleerd mogelijk beeld ontstaat van de aard en samenstelling van die deeltjes. Hiermee kan vervolgens de aanwezigheid van een bepaald gehalte van een bepaald metaal worden herleid naar een specifieke machinecomponent. Vandaar ook dat, zoals reeds eerder aangeduid, het zo belangrijk is dat alle beschikbare machine informatie vooraf zo gedetailleerd mogelijk wordt gedeeld, wat in dit voorbeeld dus de chemische samenstelling van een lager betreft.

Wat kun je met de uitkomsten van een deeltjesonderzoek en deeltjestelling?

Uit alle verkregen resultaten en, indien van toepassing, de vergelijking met eerder verrichte metingen bij een klant, volgt uiteindelijk een zeer gericht en specifiek onderhoudsadvies waarmee het machinepark in optimale conditie kan worden gehouden.

Meer info

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video's? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.