Smeerolie vormt als het ware het 'bloed' van een machine. Wat ligt er dan meer voor de hand dan op gezette tijden dit 'bloed' te controleren?!

In een serie '1 minuut artikelen' worden de diverse ins en outs van olieanalyses kort en helder toegelicht. Lees in dit vierde deel meer over wat er komt kijken bij de monstername.

Lab_analyst_inspects_sample_1

Is voor de monstername speciale kennis nodig?

Indien de olieleverancier een goede instructie geeft kunnen eindgebruikers monsternames zelf uitvoeren. Daarbij is het vooral van belang dat de oliemonsters steeds op dezelfde wijze, en liefst door dezelfde persoon, worden afgenomen. Bovendien is het zaak dat de oliemonsters zo spoedig mogelijk naar het laboratorium worden gestuurd, zodat er altijd sprake is van real time data.

Maakt het iets uit waar het monster wordt genomen?

De plaats in de machine waar het monster wordt genomen is zeer belangrijk en verschilt al naar gelang het doel van de metingen. Wordt bijvoorbeeld de oliekwaliteit gemeten, dan dient het monster meteen ná het oliefilter te worden genomen. Daar bevindt zich immers de gefilterde olie die vervolgens weer door de rest van het circuit gaat circuleren. Hetzelfde principe geldt ook voor het meten van de reinheid van de olie. Wil men echter de machineconditie bepalen door middel van slijtagedeeltjesonderzoek, dan moet het monster juist op een zo kort mogelijke plaats ná de machine  worden genomen.

Kan er sprake zijn van ‘bijvangst’?

In het verlengde van het reeds bovenstaande genoemde is het tevens mogelijk om meteen ook de efficiëntie van de oliefilters te meten. Hiertoe volstaat het om, naast de reeds verrichte meting meteen ná het filter, ook een monster te nemen op een plaats vlak vóór het filter en de uitkomsten te vergelijken.

Meer info

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video's? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.