Smeerolie vormt als het ware het 'bloed' van een machine. Wat ligt er dan meer voor de hand dan op gezette tijden dit 'bloed' te controleren?!

In een serie '1 minuut artikelen*' worden de diverse ins en outs van olieanalyses kort en helder toegelicht. Lees in dit eerste artikel over het nut van olieanalyses.

Olieanalyse_III

Waarom het 'bloed' van machines analyseren?!

Niet zelden wordt onderhoud pas verricht als er een storing optreedt. In niet-kritische situaties, waarbij machine-uitval kan worden opgevangen, kan  deze ‘strategie’ wellicht nog werken, maar in veruit de meeste gevallen hebben storingen grote gevolgen. Regelmatige olieanalyses kunnen een hoop ellende en onnodige kosten voorkomen.

Welke olieanalyses zijn er?

Olieanalyses zijn in grofweg drie hoofdgroepen te verdelen:

  • analyseren van de oliekwaliteit;
  • meten van de reinheid van de olie;
  •  bepalen van de machineconditie op basis van chemische analyse en/of evt de reinheid/vervuiling van de olie.

Binnen deze hoofdgroepen zijn weer vele en specifieke testen beschikbaar, al naar gelang het doel en budget van de eindgebruiker.

Wat leveren olieanalyses op?

Olieanalyses geven dankzij feitelijke data een uitstekend inzicht hoe machines daadwerkelijk presteren. Met  een uitgekiende monitoring ben je dus altijd ‘in control’ met je machinepark en is het mogelijk tot meer dan 30% te besparen op de totale onderhoudskosten.

*: leestijd

Meer info

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video's? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.