Olieanalyse_header

Olieanalyse en andere ‘voorspellende’ technologieën hebben een tweetal voordelen: catastrofale storingen kunnen worden voorkomen en machines gaan langer mee.

Een goed olieanalyseprogramma is een relatief kleine investering die zichzelf ruimschoots terugverdient. Door middel van spectrografische analyse en vuildeeltjesanalyse kan namelijk worden voorspeld welke situaties tot storingen zullen leiden. Daarnaast kan de reinheid van de olie worden getest. Het belang hiervan spreekt uiteraard voor zich: het gebruik van schone olie verlengt immers de levensduur van machines.

Een solide analyseprogramma maakt het mogelijk conditiegebaseerde beslissingen te nemen over de staat van de machines en het smeermiddel. Als de kwaliteit van de olie nog goed is (minimale vervuiling, degradatie etc.) en er meer slijtage optreedt dan op basis van de olieanalyse valt te verwachten, kan het zijn dat er een probleem is met de uitlijning of belasting van de machine. Het onderhoudspersoneel kan de oorzaak dan opsporen (op basis van trillingsgegevens) en het probleem verhelpen, nog voordat er zich een storing voordoet. Maar zelfs als er geen vroegtijdige storingen optreden is het behoorlijk risicovol om in een fabrieksomgeving geen ‘voorspellende’ onderhoudstechnieken, zoals bijvoorbeeld olieanalyses, in te zetten.

Neem bijvoorbeeld een papierfabriek. De belangrijkste oorzaak van mechanische slijtage is wrijving, meestal door frictie met abrassieve deeltjes. In een papierfabriek zijn zwevende deeltjes helaas onvermijdelijk. Zelfs als er maatregelen worden genomen om het aantal deeltjes in de machines te verlagen is het, zonder periodieke olieanalyses met deeltjestelling, lastig - zo niet onmogelijk - om te bepalen of het aantal deeltjes nog acceptabel is of niet.

Een onmisbare factor bij de productie van papier is water. Het is dan ook niet te voorkomen dat er vocht in smeersystemen terechtkomt. Water is een oxidatiekatalysator die ervoor kan zorgen dat er meer sludge- en roestvorming optreedt. Zolang er slechts beperkt sprake is van watercontaminatie is dit echter nog niet direct met het blote oog waarneembaar, wat wederom een gegronde reden vormt om op regelmatige basis olieanalyses uit te voeren.

Een andere factor die oxidatie kan veroorzaken, is het feit dat de voor papiermachines ingezette olie wordt blootgesteld aan lagers die hoge temperaturen bereiken. Ook dient het totaal zuurgetal te worden gecontroleerd via een olieanalyse, om er zodoende voor te zorgen dat de oxidatietoestand acceptabel is. Anders kan er bezinksel ontstaan, wat de betrouwbaarheid van de machine niet ten goede komt en uiteindelijk tot vroegtijdige storingen kan leiden.

Door regelmatig olieanalyses uit te voeren wordt meer inzicht verkregen in de mechanische slijtage van machines en kunnen reparaties en stilstanden, anders dan bij reactief onderhoud bij onverwachte (grote) problemen, beter worden ingepland. Olieanalyses kunnen daarnaast uiteraard ook worden gebruikt om te verifiëren of de juiste producten worden gebruikt.

De conclusie mag dan ook zijn dat regelmatige olieanalyses eigenlijk een verplicht onderdeel zouden moeten uitmaken van een effectief onderhoudsprogramma, om zodoende wezenlijk bij te dragen aan een optimalisatie van het smeertechnisch onderhoudsproces waardoor ongewenste stilstand kan worden voorkomen.

Meer info

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video's? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.