Smeertechnisch onderhoud is essentieel voor de levensduur van uw machinepark, waarbij diverse aspecten een rol spelen. Bewust of onbewust speelt ook het onderhoud van klauwplaten in de metaalindustrie een rol. Bij het smeren van een klauwplaat dient rekening te worden gehouden met enkele specifieke zaken, waaronder het voorkomen van een snelle uitwassing van het smeervet  door koelsmeermiddelen. 

DE UITDAGING
Weet u dat, als een vetgesmeerde klauwplaat een dag in gebruik is geweest, het meeste smeervet nagenoeg is verdwenen!? Dit komt enerzijds door het openen en sluiten van de klauwen, anderzijds door de centrifugaalkrachten op de klauwplaat. Gevolg: meer wrijving op de geleidingen waardoor de klemkracht aanzienlijk achteruit gaat, grote onnauwkeurigheid ontstaat en mogelijk ernstige schade aan de machine door het losraken van het werkstuk.

DE OPLOSSING
Doorgaans worden hier geen willekeurige vetten voor ingezet maar een speciaal ontwikkeld klauwplaatvet dat niet uitgewassen wordt door de koelvloeistof. Dit vet kan, in de voorgeschreven hoeveelheden, eenvoudig met een vetspuit worden aangebracht.

HET RESULTAAT
De op de klauwplaat vermelde spankracht is alleen haalbaar bij een juiste smering! De praktijk heeft aangetoond dat smering met speciaal ontwikkeld klauwplaatvet de klemkracht en werking van de klauwplaat met zeker 30% verbetert. De nauwkeurigheid van de machine wordt maximaal benut en de levensduur verlengd.

Wilt u meer weten of advies over welk smeervet in uw situatie van toepassing is, neem dan gerust contact met ons op via tel. 0318-555129.