“Het blijkt voor bedrijven vaak een hele uitdaging om een goed onderbouwd ‘Maintenance Jaarplan’ op te stellen. Een dergelijk plan is niet alleen uit begrotingsoogpunt gewenst, maar vaak ook een vereiste vanuit bijvoorbeeld de kwaliteitsnormen van ISO” aldus Reinier van Berge Henegouwen, OpEx Manager bij KSM.

Waarom een 'Maintenance Jaarplan'?

Onderhoudstechnici binnen productiebedrijven zijn hard aan het werk en zorgen er, ondanks de waan van de dag, welhaast geruisloos voor dat een organisatie blijft draaien. Vooraf werkzaamheden doelgericht plannen en achteraf uitleggen wat er nu precies uitgevoerd is blijkt in de grillige praktijk echter vaak lastig. Toch verlangt het management in steeds meer bedrijven een goed doordacht ‘Maintenance Jaarplan’. Niet alleen om activiteiten financieel te kunnen verantwoorden en te voldoen aan eventuele kwaliteitseisen (bijv. ISO), maar ook om alle jaarlijkse onderhoudsactiviteiten weldoordacht te plannen en onderbouwen. Effectieve onderhoudsplanning is namelijk essentieel voor het optimaal presteren van het hele machinepark. De inhoud van het ‘Maintenance Jaarplan’ geeft o.a. inzicht in de planning en aard van werkzaamheden, instructies m.b.t. de uitvoering, de eventuele inhuur van externe partijen en de kosten om proactief de productie draaiende te houden. Hierdoor kan ook te allen tijde aan het management (en evt auditors) een actuele verantwoording afgelegd worden over de resultaten.

iStock-afstellen_Middel_

"Een A4'tje kan volstaan!"

KSM biedt hierbij ondersteuning. Van Berge Henegouwen: “We hebben inmiddels meerdere klanten met succes geholpen om op een eenvoudige, maar goed onderbouwde, wijze een overzichtelijk en ​​efficiënt ‘Maintenance Jaarplan’ op te stellen. Daarbij hoeft trouwens echt niet gedacht te worden aan plannen met ingewikkelde asset management visies. Dat kan natuurlijk wel, maar afhankelijk van wat een klant wenst hebben we inmiddels bewezen dat het ook op het spreekwoordelijke A4'tje past. Met behulp van dit plan kan de maintenance afdeling vervolgens haar grote toegevoegde waarde onderbouwen. Een goed ‘Maintenance Jaarplan’ is de helft van het werk. Door de planning op een gestructureerde manier aan te pakken zijn diverse organisaties inmiddels uit de modus van ‘correctief onderhoud’ geholpen.”

iStock-overleg_bij_CNC_machine_Medium_

Wat levert een 'Maintenance Jaarplan' op?

  • niet langer constant bezig met het oplossen van storingen
  • productiemaximalisatie
  • kostenbesparingen tot wel 30%
  • reductie van risico's
Geld_

RCL methode

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.


In onderstaande video's geven Xavier Keulen-Thomassen (Algemeen Directeur) en Reinier van Berge Henegouwen (Operational Excellence Manager) een korte toelichting hoe deze werkwijze is verweven in het opstellen van een  'Maintenance (Onderhouds) Jaarplan'.

Meer info

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video's? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.