Lean production & de metaalsector

De link tussen lean production en de metaalindustrie wordt over het algemeen niet snel gelegd. Bovendien wordt lean production veelal geassocieerd met grote ondernemingen. Toenemende concurrentie en steeds strenger wordende eisen van afnemers op het gebied van bijvoorbeeld kostenreductie, kleinere bestelhoeveelheden, kortere levertijden en duurzaam produceren maken echter dat zowel grote als kleine organisaties direct of indirect met lean production te maken krijgen. In veel gevallen zullen de zwaardere eisen immers binnen de gehele keten worden doorvertaald.

Wat is lean production?

Lean production is in principe niets meer of minder dan het (her)inrichten van een productieproces met zo minimaal mogelijk middelen (machines, medewerkers, materiaal) om zodoende tot lage kosten, optimale levertijden en een maximale productkwaliteit te komen. Om dit te realiseren zijn verschillende methodieken ontwikkeld (bijvoorbeeld 5S, Kaizen), die op hun beurt weer uit diverse onderdelen bestaan. In het navolgende beperken we ons tot de rol die maintenance in dit geheel kan spelen.

Lean en maintenance

Een goed georganiseerd en structureel (preventief) onderhoudsbeleid heeft vele voordelen en draagt aanzienlijk bij aan een lean production. Zo resulteert een optimaal onderhouden machinepark, waardoor productieprocessen en bewerkingen zo efficiënt mogelijk kunnen verlopen, in (forse) kostenbesparingen en een verbeterde concurrentiepositie. Daarnaast wordt in een doordacht maintenance beleid ook veel aandacht besteed aan kennisoverdracht. In de komende jaren bereiken namelijk veel ervaren werknemers de pensioengerechtigde leeftijd. Tijdig anticiperen zorgt ervoor dat hun specifieke (onderhouds)kennis niet verloren gaat. Als laatste voorbeeld kan de snelle technologisch ontwikkeling worden genoemd, waardoor nieuwe machines steeds innovatiever worden en onderhoudsdiensten ‘mee’ moeten gaan in het vereiste hogere en vaak specifieke niveau.

Toegevoegde waarde specialisten

Ondanks alle expertise die in huis aanwezig is kan het natuurlijk zo zijn dat bepaalde specialistische kennis, bijvoorbeeld op het specifieke terrein van smeermiddelen en metaalbewerkingsvloeistoffen, niet voorhanden is. Door de reeds aangeduide snelle technologische ontwikkelingen is het voor maintenance engineers welhaast onmogelijk om van alle koelsmeertechnische onderhoudsvoorschriften op de hoogte te blijven. Een industriële partner, die bovendien is gewend om procesmatig (mee) te denken, is in die gevallen als verlengstuk en vraagbaak van grote toegevoegde waarde. Zeker bij calamiteiten waar snel, vakkundig en specialistisch handelen wordt gevraagd. Maar uiteraard ook voor het reguliere onderhoud (o.a. emulsiemeting, olieanalyses, smeerprogramma’s), waarbij door middel van een afgestemd programma een zo optimaal mogelijk functionerend machinepark tegen zo laag mogelijke kosten kan worden gerealiseerd.

Quickscan

Als een eerste inventarisatie om snel inzicht te krijgen in de onderhoudsbehoefte van een organisatie heeft KSM de Maintenance Quickscan en, specifiek voor de metaalindustrie, de Maching Quickscan ontwikkeld.

De Quickscans bestaan uit een digitale vragenlijst die een compleet beeld oplevert van de onderhoudsstructuur en het onderhoudsniveau van een organisatie. Daarnaast  ontstaat er duidelijk inzicht in de onderhoudsaanpak, kengetallen, processen en optimalisatiemogelijkheden.

KSM levert op basis van de ingevulde vragenlijst een rapportage die inzicht verschaft in zowel de huidige als ook de gewenste situatie van (smeertechnisch) onderhoud binnen een organisatie. Daarnaast bevat de rapportage een weergave van eventuele optimalisatiemogelijkheden op bijvoorbeeld het gebied van:

  • het reduceren van kosten;
  • het maximaliseren van de productie;
  • het reduceren van risico’s.

Interesse: klik op de afbeelding en ontvang per mail de Quickscan.

RCL methode

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.