Hydrauliek_banner

Hydraulische systemen komen in vele industrieën en processen voor. Ze variëren in omvang en functioneren in de meest uiteenlopende omgevingen. Fabrieken, vrachtwagens, boten, vliegtuigen, auto's, elektriciteitscentrales, booreilanden: hydraulische systemen zijn overal te vinden. Ze zijn vaak het werkpaard van de fabriek, maar in veel gevallen wordt de hydraulische smering beheerst door de kosten in plaats van door de sleutelrol die het systeem speelt in het totale bedrijf.

Druk en/of olievolume

De meeste problemen met hydraulische systemen hebben te maken met druk of olievolume. Als er niet genoeg druk is, werkt de machine niet goed. Problemen met het volume betekenen dat de pomp niet het juiste volume olie levert, of dat er een lek of bypass in het systeem zit. Als uw hydraulisch systeem langzaam werkt, is er waarschijnlijk sprake van een volumeprobleem. Het is belangrijk om uw hydraulische systemen visueel te inspecteren als onderdeel van uw smeringsbeheerroutine. Door inspecties uit te voeren en de pompen regelmatig te controleren, kunt u mechanische problemen of lekken opsporen voordat ze ernstige problemen of storingen veroorzaken.

Cavitatie en beluchting

Als uw hydraulisch systeem een vreemd geluid maakt, is het essentieel dat u de oorzaak vaststelt. Cavitatie en beluchting zijn veel voorkomende oorzaken van lawaai. Cavitatie produceert een constant hoog jankend geluid, terwijl beluchting minder vaak voorkomt en klinkt als grind dat in de apparatuur rammelt. Cavitatie wordt meestal veroorzaakt door lage olietemperaturen of een verstopte zeef of filter. Beluchting wordt veroorzaakt doordat er lucht in het systeem komt, meestal door een lek in de zuigleiding of een versleten afdichting. Beide problemen kunnen leiden tot storingen, dus het is van groot belang de oorzaak vast te stellen en het probleem op te lossen.

Vervuiling

Bijna alle storingen in het hydraulisch systeem worden veroorzaakt door vervuiling. Door regelmatige olieanalyse en de juiste filters in uw hydraulisch systeem te gebruiken, kunt u vervuiling en bijbehorende storingen mogelijk beperken. Hydraulische systemen werken meestal bij hoge temperaturen, en een verhoogde temperatuur is een van de belangrijkste katalysatoren voor olie-oxidatie.

Door het juiste type en formaat filter in uw systeem te gebruiken en deze regelmatig te vervangen, vangt u veel van de door oxidatie of verontreiniging ontstane deeltjes op. Filtertypes omvatten aanzuigfilters, drukleidingfilters en retourleidingfilters. Uw machinefabrikant of leverancier van smeermiddelen kan u adviseren over het juiste type filter voor uw systeem.

Oliefiltratie

Oververhitting

De tweede meest voorkomende oorzaak van hydraulische storingen is oververhitting. Als de olie warm wordt, begint deze af te breken en kan er lakafzetting in het systeem ontstaan. Het vermogen van de olie om goed te smeren neemt af en er treedt slijtage van de onderdelen op. Als u een oververhit hydraulisch systeem negeert, kan elk onderdeel van het systeem beschadigd raken. De oorzaak van oververhitting kan worden opgespoord door inspectie en conditiebewaking, inclusief warmtebeelden. Verkeerde drukinstellingen zijn een veel voorkomende oorzaak. U kunt ook vaststellen dat uw warmtewisselaar niet goed functioneert, dus die moet u ook inspecteren.

Het belang van kwalitatieve hydrauliekolie

Hydraulische olie wordt vaak gezien als 'basissmeermiddel'. Veel bedrijven kopen hydrauliekolie dan ook in op basis van prijs in plaats van kwaliteit of productvoordelen. Sommige hydraulische systemen gebruiken aanzienlijke hoeveelheden olie, zodat een olieverversing een forse financiële uitgave kan zijn. Het is echter altijd verstandig om de 'total cost of ownership' voor machines af te wegen. Als u een goedkoop basissmeermiddel gebruikt, maar het drie keer zo vaak ververst en vaker filters en onderdelen vervangt, bent u dan financieel beter af dan in het geval u overstapt op een product van hogere kwaliteit? Als u problemen hebt met oxidatie of verontreiniging, zou u door over te schakelen op een product van hogere kwaliteit - met voordelen op het gebied van oxidatiebestrijding en reinheid - geld kunnen besparen. Bij vervuilingsproblemen moet u ook overwegen het systeem tussen de olieverversingen door grondig te spoelen.

De waarde van hydraulische systemen

Hydraulische systemen worden vaak niet op waarde geschat en over het hoofd gezien als het gaat om proactief onderhoud. Heeft u er echter wel eens bij stil gestaan wat de gevolgen zijn van een systeemstoring voor uw bedrijf en kunt u zich die stilstand veroorloven? Kortom: het is zeker geen overbodige luxe om u te laten adviseren over de meest optimale hydrauliekolie voor úw machines.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video's? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.