Zoals vele bedrijfstakken wordt ook de metaalindustrie getroffen door het coronavirus.

Als gevolg hiervan bestaat de mogelijkheid dat CNC machines, afgevuld met watermengbare koelsmeermiddelen, gedurende een kortere of langere periode gaan stilvallen. Mocht dit het geval zijn, dan volgen onderstaand enkele handige adviezen hoe in eerste instantie de koelsmeermiddellen in een optimale conditie te behouden.

AANPASSEN CONCENTRATIE
Verhoog de concentratie van uw koelsmeermiddel met minimaal 1% boven de volgens het TDS vereiste minimale concentratie. Gebruik ter controle hiervoor een refractometer.

AANWEZIGE VERVUILING VERWIJDEREN
Zorg dat het koelsmeermiddel vrij is van verontreinigingen zoals bijvoorbeeld lekolie, spanen, etc. Gebruik voor het verwijderen van lekolie een olieskimmer.

VLOEISTOF CIRCULEREN
Zorg dat het koelsmeermiddel regelmatig, idealiter met vaste tijdsintervallen, in beweging is door deze rond te pompen. Indien dit niet mogelijk is dan het koelsmeermiddel beluchten door het inblazen van kleine hoeveelheden lucht.

CONCENTRATIE EN pH-WAARDE CHECKEN
Check tussentijds regelmatig de concentratie en pH-waarde en leg deze gegevens vast.

Voor verdere vragen en/of aanvullende informatie, neem contact op met KSM via 0318-555129 en/ofinfo@ksmindustrial.com