Zoals reeds eerder gecommuniceerd zijn Quaker en Houghton sinds 2019 gefuseerd en wordt de markt sindsdien onder de naam Quaker Houghton (QH) bewerkt.

Onderdeel van deze fusie betreft de (fasegewijse) rebranding van de productbenamingen. QH heeft onlangs bekendgemaakt dat het huidige FENELLA portfolio toekomstig onder de naam QH PRESSMAX zal worden verkocht. Daarbij benadrukt QH dat het hier puur om een naamswijziging van de betrokken producten gaat en dat er geen enkele wijziging in de formulatie van deze producten heeft plaatsgevonden. Uiteraard streven QH en KSM ernaar deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit betekent in de praktijk dat vanaf deze maand wordt gestart met de nieuwe tenaamstelling en dat de afronding, afhankelijk van de voorraadsituatie, voorzien is voor uiterlijk 1 augustus 2021. 

Zoals reeds aangeduid is de formulatie ongewijzigd. Wat daarentegen wel gaat wijzigen zijn de productnamen op de etiketten van de verpakkingen en belangrijke documenten zoals productinformatie-en veiligheidsbladen, verzenddocumenten, facturen etc. Onderstaand overzicht is een weergave van de 'oude FENELLA benaming en de bijbehorende nieuwe QH Pressmax naam. 

  Huidige Houghton Productnaam         Nieuwe Quaker Hougton Productnaam    
  FENELLA FLUID D 401     QH PRESSMAX WN 6270
  FENELLA OIL B 2828     QH PRESSMAX DN 8780
  FENELLA OIL BSD 210 N     QH PRESSMAX DN 1583
  FENELLA OIL BSD 810 N     QH PRESSMAX DN 5583
  FENELLA OIL D 604     QH PRESSMAX DN 4680
  FENELLA OIL D 605     QH PRESSMAX DN 4380
  FENELLA OIL D 803C     QH PRESSMAX DC 6669
  FENELLA VD 201 N     QH PRESSMAX VE 2660
  FENELLA VD 401 N     QH PRESSMAX VL 4660
  FENELLA VD 601N     QH PRESSMAX VL 8660