Library

 1. Het belang van smeerprocedures

  Veel productiebedrijven hebben te kampen met het feit dat met name op het gebied van (smeer)technisch onderhoud het personeelsbestand vergrijst en dientengevolge in de komende jaren vele mensen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.
  Lees meer »
 2. Leverancierswitch

  Op het moment dat bedrijven er na zorgvuldige overwegingen voor kiezen over te stappen naar een nieuwe leverancier van smeermiddelen is één van de belangrijkste taken gelegen in het zodanig managen van het overgangsproces, dat er geen storingen optreden en/of ongeplande stilstand ontstaat.
  Lees meer »
 3. Maximale spankracht door juiste smering klauwplaat

  Smeertechnisch onderhoud is essentieel voor de levensduur van uw machinepark, waarbij diverse aspecten een rol spelen. Bewust of onbewust speelt ook het onderhoud van klauwplaten in de metaalindustrie een rol. Bij het smeren van een klauwplaat dient rekening te worden gehouden met enkele specifieke zaken, waaronder het voorkomen van een snelle uitwassing van het smeervet  door koelsmeermiddelen. 
  Lees meer »
 4. Ontwikkelen en implementeren van een smeerstrategie

  Smering heeft een direct effect op de betrouwbaarheid van machines. Een goede smeerstrategie, bestaande uit duidelijke en heldere smeerprocedures, voorkomt ongewenste stilstand van machines en draagt bij aan het optimaliseren van de bedrijfskosten.
  Lees meer »
 5. Kan smeerolie ook te vaak worden gefilterd?

  Stel dat voor mechanische persen ISO VG 220 circulatieolie wordt ingezet: is er dan een standaardadvies van toepassing op de filtratie van smeerolie? Of kan het zelfs voorkomen dat, hoe vreemd het ook klinkt, smeerolie te vaak gezuiverd kan worden?
  Lees meer »
 6. Verbeterde OEE, lagere TCO!

  TCO (Total Cost of Ownership) en OEE (Overall Equipment Effectiveness): twee meer dan gekende begrippen in de (chemische) industrie. Afhankelijk van welke prioriteiten het management stelt of hoe de inrichting van de bedrijfsprocessen is georganiseerd, wordt het zwaartepunt niet zelden méér op een van beiden gelegd. Industriële smeermiddelen lijken in dat grote geheel slechts van marginale betekenis, maar niets is minder waar.
  Lees meer »
 7. Olieanalyse: noodzakelijk of niet?

  Olieanalyse en andere ‘voorspellende’ technologieën hebben een tweetal voordelen: catastrofale storingen kunnen worden voorkomen en machines gaan langer mee.
  Lees meer »
 8. Management & Smering

  Heeft het toegevoegde waarde dat managers kennis bezitten over smeermiddelen?
  Lees meer »
 9. Leverancierswitch

  Op het moment dat bedrijven er na zorgvuldige overwegingen voor kiezen over te stappen naar een nieuwe leverancier van smeermiddelen is één van de belangrijkste taken gelegen in het zodanig managen van het overgangsproces, dat er geen storingen optreden en/of ongeplande stilstand ontstaat.
  Lees meer »
 10. De opslag van Shell smeermiddelen

  Goede opslag is net zo belangrijk als het gebruik van het juiste smeermiddel voor machines. Op de productielocaties van Shell worden voorzorgsmaatregelen getroffen om te zorgen voor een goede,consistente kwaliteit van het product bij aflevering op de locatie van de klant.
  Lees meer »