MVO

MVO

MVO

KSM Benelux onderneemt maatschappelijk verantwoord voor mens en milieu. Dit geldt voor alle facetten van de bedrijfsvoering, zowel in de keuze van partners, producten en services, maar ook intern.

ISO 9001

KSM Benelux is ISO 9001 gecertificeerd, een bewijs voor het feit dat KSM Benelux een kwaliteits- en milieumanagementsysteem heeft ingericht dat een consistente wijze van dienstverlening waarborgt, die voldoet aan de eisen van de klant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bovendien is het continu streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering hiermee verankerd in de organisatie.

ISO 14001

KSM Benelux is ISO14001 gecertificeerd, gericht op het realiseren van een gegarandeerde milieukwaliteit van producten of diensten. KSM Benelux besteedt op structurele wijze aandacht aan milieuaspecten en belangen, en de langetermijneffecten op water, bodem en lucht. Hieronder vallen ook aspecten als afval, geur, lawaai, energieverbruik, mate van recycling en opwarming van de aarde, maar ook de invloed van klanten en leveranciers.

Hoge leverbetrouwbaarheid

KSM Benelux kan een zeer hoge gemeten leverbetrouwbaarheid overleggen, waardoor een optimale inzet van transportmiddelen en minimale belasting van het milieu wordt gerealiseerd.

Biologisch afbreekbare oliën

Voor hydraulische systemen waarbij olielekkage in het milieu (bodem en water) niet direct kan worden uitgesloten biedt KSM Benelux milieubeschermende oplossingen, zoals o.a. biologisch afbreekbare hydraulische olie.

Wet- en Regelgeving

De producten in het KSM Benelux-assortiment voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van REACH en CLP. De REACH verordening is vanaf juni 2015 aangenomen om de gezondheid van mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van het gebruik van chemische stoffen. In beginsel is REACH van toepassing op alle chemische stoffen, maar bovendien gaat REACH ook over mengsels. De CLP-ver ordening, die vanaf juni 2015 de enige geldende wettekst is voor de indeling en etikettering van zowel stoffen als mengsels, verplicht bedrijven om hun gevaarlijke chemische stoffen op de juiste wijze in te delen, te etiketteren en te verpakken, waarbij de indeling en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde indelings- en etiketteringssysteem (GHS).