Missie & Visie

Missie & Visie

   
'NOOIT MEER MACHINESTILSTAND DOOR VERKEERDE SMERING'

Dit wordt gerealiseerd door een combinatie van:

- Het juiste product

- De juiste kwaliteit

- Het juiste moment

- De juiste wijze van toepassen

- De juiste (werk)procedure

- De juiste onderhoudsstrategie

- Klant- en situatiegericht denken en handelen!
 

Met als uiteindelijk resultaat: Besparing en Ontzorging en Maximaal produceren tegen minimale kosten!

RCL methode

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.