Koninklijke Metaalunie

De Koninklijke Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. Koninklijke Metaalunie richt zich op bedrijven in de metaal en techniek, van eenmanszaken tot bedrijven met meer dan 100 werknemers.

De Koninklijke Metaalunie is actief in uiteenlopende sectoren zoals elektronica, engineering, gereedschappen, gietwerk, handel en service, jacht- en scheepsbouw, landbouwmechanisatie, las- en constructiewerk, machine- en apparatenbouw, metaalwaren, meet- en regeltechniek, oppervlaktebehandeling, plaatbewerking, revisie en onderhoud, staalbouw en verspaning. Metaalunie staat garant voor een brede expertise, kennis van de branche en biedt een concrete, resultaatgerichte aanpak.

De Koninklijke Metaalunie:

  • is aangesloten bij MKB-Nederland;
  • kent een structuur waarbinnen de stem van ieder lid telt;
    beschikt over een buitendienst voor direct contact met haar leden;
  • geeft maandelijks het vakblad Metaal & Techniek uit. Exclusief voor leden publiceert Metaalunie maandelijks een bulletin. Daarnaast kunnen leden 24 uur per dag de Metaaluniewebsite raadplegen;
  • geeft gratis ledenadvies op sociaaljuridisch, bedrijfsjuridisch, bedrijfseconomisch, fiscaal en bestuursrechtelijk gebied;
  • heeft verzelfstandigde diensten die tegen zeer gunstige tarieven werken zoals PKM, BTC-Metaal, MEVAS en Metaalunie Rechtsbijstand;
  • biedt interessante kortingen voor o.a. telefoonverkeer, arbozorg, inkoop gas en elektriciteit, verzekeringen, rechtsbijstand, muziekgebruik in bedrijven en internetactiviteiten;
  • organiseert regionale bijeenkomsten voor leden (over bijvoorbeeld: informatievoorziening, netwerken/contacten leggen met collega-ondernemers, beleidsafstemming, inspraak).

                                                                                   

RCL methode

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.