Maintenance Quickscan

KSM_partner_in_smering_en_onderhoud

In onderstaande video geeft Xavier Keulen-Thomassen, Algemeen Directeur van KSM, een korte uitleg over de toegevoegde waarde van de KSM Maintenance Quickscan.

Deze digitale vragenlijst, ontwikkeld als een eerste inventarisatie om snel inzicht te krijgen in de onderhoudsbehoefte van een organisatie, kent 13 pijlers. Tezamen geven deze een compleet beeld van de onderhoudsstructuur en het onderhoudsniveau van een organisatie. Daarbij ontstaat inzicht in de onderhoudsaanpak, kengetallen, processen en optimalisatiemogelijkheden.

KSM levert op basis van de ingevulde vragenlijst een rapportage die inzicht verschaft in zowel de huidige als ook de gewenste situatie van (smeertechnisch) onderhoud binnen een organisatie. Daarnaast bevat de rapportage een weergave van eventuele optimalisatiemogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van:

  • het reduceren van kosten;
  • het maximaliseren van de productie;
  • het reduceren van risico’s.

Ten slotte volgen, indien van toepassing, een aantal specifieke Business Cases waarin de mogelijke kansen voor een organisatie specifiek zijn uitgewerkt.

Totaalpakket aanvullende services

Naast de Maintence Quickscan en ons uitgebreide portfolio industriële smeermiddelen biedt KSM aanvullend tevens een totaalpakket diensten aan om het vloeistoffenbeheer te optimaliseren. Meer informatie over deze oplossingen, klik dan op onderstaande diensten:

In samenwerking met een toonaangevend en merkonafhankelijk laboratorium, verzorgt KSM het nemen van oliemonsters en een snelle rapportage van de olieanalyse.

KSM  vervult niet alleen de rol van leverancier, maar zorgt aan het eind van de keten ook voor de afvoer van gebruikte en afgewerkte olie en ontzorgt hiermee de gebruiker.

Dankzij een samenwerkingsverband met enkele strategische partners wordt volledige en specialistische ondersteuning op het gebied van machinereiniging geboden.

Met volledige en specialistische ondersteuning op het gebied van machinesmering wordt in samenspraak met de klant een geoptimaliseerd smeerproces, gerealiseerd. 

Apparatuur voor de scheiding en filtratie van procesvloeistoffen: van olieafscheiding tot het behandelen van diverse vloeistoffen en gecentraliseerde systemen. 

Meer info

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video's? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.