ISO Certificatie

KSM, dé industriespecialist voor de advisering over - en de levering van - hoogwaardige industriële smeermiddelen, is door TÜV Rheinland Nederland BV in juli 2018 gehercertificeerd voor ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. Hiermee bewijst KSM wederom een kwaliteits- en milieumanagementsysteem te hebben ingericht dat een consistente wijze van dienstverlening waarborgt, die voldoet aan de eisen van de klant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bovendien toont KSM hiermee aan dat het streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering is verankerd in haar organisatie en dat op structurele wijze aandacht wordt besteed aan het milieu.

KSM werkt al vele jaren volgens duidelijke procedures. Dat vormt mede de basis voor de hoge leverbetrouwbaarheid. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan het op peil houden van het, mede door de jarenlange ervaring in de industrie opgebouwde, zeer hoge kennisniveau van de medewerkers. Hierdoor is het bedrijf in staat om haar klanten te ontzorgen en bij te dragen aan een optimale machinebeschikbaarheid, met kostenbesparingen tot gevolg. De hercertificering vormt voor KSM dan ook een extra bewijs richting markt dat het bedrijf garant staat voor kwaliteit, en bewust en verantwoord ondernemen.

ISO 9001:2015 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en borgt een gestructureerde en systematische aanpak van de bedrijfsvoering. Speerpunten in de vastlegging zijn de werkprocessen van het bedrijf (van productieprocessen tot en met inkoop), uitbesteding en onderhoud. ISO 9001 geeft aan hoe een organisatie omgaat met eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. Door het behalen van het certificaat laat een organisatie zien te streven naar een continue verbetering van processen en uiteindelijk klanttevredenheid.

ISO 14001:2015 is een beheersysteem voor de milieuaspecten van een organisa­tie. Het beschrijft milieuaspecten en belangen, maar ook de langetermijneffecten op water, bodem en lucht. Hieronder vallen ook aspecten als afval, geur, lawaai, energieverbruik, mate van recycling en opwarming van de aarde. Ook de impact op de milieudoelstel­lingen van de organisatie, die beïn­vloed kunnen worden door klanten en leveranciers, wordt meegenomen. De certificatie is gericht op het realiseren van een gegarandeerde milieukwaliteit van producten of diensten. ISO 14001 is bovendien dusdanig opgezet dat het optimaal met ISO 9001 is te integreren.

RCL METHODE

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.