Wat te doen bij stilstand emulsiebaden?

Binnenkort beginnen de zomervakanties weer. Wellicht houdt dat in dat de productie tijdelijk op een lager pitje, of zelfs helemaal stil, wordt gezet. Als gevolg hiervan kunnen CNC machines, afgevuld met watermengbare koelsmeermiddelen, gedurende een kortere of langere periode gaan stilvallen. Mocht dit het geval zijn, dan volgen onderstaand enkele handige adviezen hoe in eerste instantie de koelsmeermiddelen in een optimale conditie te behouden.

Aanpassen concentratie

Verhoog de concentratie van uw koelsmeermiddel met minimaal 1% boven de volgens het TDS vereiste minimale concentratie. Gebruik ter controle hiervoor een hand- of digitale refractometer en zorg er allereerst voor dat deze geijkt is. Daarnaast is het van het grootste belang om rekening te houden met de refractometer-index. Deze index varieert voor ieder type emulsie en bepaalt mede hoe de uiteindelijke waardes geïnterpreteerd dienen te worden. 

RE1005-hand-refractometer
refractometer_digital_witII

Verwijderen aanwezige vervuiling 

Zorg dat het koelsmeermiddel vrij is van verontreinigingen zoals bijvoorbeeld lekolie, spanen, etc. Gebruik voor het verwijderen van lekolie een olieskimmer of een oilseparator. De skimmer kan toegepast worden indien de olie óp het oppervlak drijft. De oilseparator kan ingezet worden in situaties waarin de olie gedeeltelijk is ingeëmulgeerd.

Belki_newIII
artwork
MuellerIII

Circuleren vloeistof

Zorg dat het koelsmeermiddel regelmatig, idealiter met vaste tijdsintervallen, in beweging is door deze rond te pompen.
Indien dit niet mogelijk is dan het koelsmeermiddel beluchten door het inblazen van kleine hoeveelheden (pers)lucht. Dit kan bijvoorbeeld al met een eenvoudige vijverpomp!

Emulsiebeheer

KSM biedt diverse oplossingen om het emulsiebeheer te optimaliseren. Klik voor meer informatie op de onderstaande afbeeldingen.

RCL methode

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.