Disclaimer

Keulen B.V., handelend onder de naam KSM (hierna te noemen Keulen), geeft zorgvuldige samengestelde, correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van Keulen, en alle andere gegevensdragers, geen rechten worden ontleend.
Verder aanvaardt Keulen geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Op de pagina's van de site van Keulen kunnen links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. Keulen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen. Ook het advies via e-mail van Keulen is geheel vrijblijvend.
Keulen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van het gegeven advies via de e-mail vraagfunctie op de website van Keulen. Daarnaast behoudt Keulen zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.