Afvoer olie/emulsie

KSM  vervult als totaalaanbieder niet alleen de rol van leverancier, maar zorgt aan het eind van de keten ook voor de afvoer van gebruikte en afgewerkte olie.

Smeerolie, hydrauliekolie, boor- en snijolie, motorolie en olie- water- en slibmengsels worden, tegen zeer concurrerende tarieven, binnen enkele werkdagen op locatie bij de gebruiker afgehaald en milieutechnisch gezien op verantwoorde wijze verwerkt.

KSM is hiertoe een samenwerkingsverband aangegaan met enkele strategische partners en biedt hiermee ontzorging aan de gebruiker.

iStock-emulsie_op_beitel

RCL methode

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.